Die TREvangelie wat vry maak – Artikel in ‘Die Kerkbode’